PVDA bindt Lange Wapper een rode neus om en "hangt de kat de bel aan"

Op een druk bijgewoonde hoorzitting in Deurne op 26 mei werd op eenvoudige wijze duidelijk gemaakt waar het in het Lange Wapper verhaal eigenlijk om gaat:
om geld, om heel veel geld, met 15% gewaarborgd rendement voor de happy few die zo grootmoedig het kapitaal zullen mogen verschaffen. En 35 jaar lang geen concurrentie!

Een korte reportage vind je op deze pagina.
De volledige avond kan je zien via de links op de namen in de tekst hieronder.


Dr. Dirk Van Duppen, huisarts te Deurne, gaf een duidelijk overzicht van wat de inwoners van Antwerpen en meer in het bijzonder Deurne en Merksem te wachten staat:
een horrorverhaal ! Het op-en afrittencomplex dat in Deurne zou worden gebouwd om toegang te verlenen tot het Lange Waperviaduct wordt een lokaal probleem genoemd.
Je zal er maar mee opgeschept zitten. 82% van de vrachtwagens die dagelijks door onze stad razen zijn doorgaand verkeer.

Prof. Dr. Dirk Avonts legde de vinger op de zere plek. Fijn stof en geluidsoverlast kosten je een groot stuk levenskwaliteit en verkorten daarbij aanzienlijk je levensverwachtingen.
Zijn droom : dat we ooit allemaal weer met het raam open kunnen slapen.

Manu Claeys van actiecomité stRaten-Generaal lichtte de ARUPSum studie toe en waarschuwde voor de hallucinante beelden die ons binnenkort te wachten staan:
de verbreding van de R1 ringweg rond,neen sorry, doorheen Antwerpen.

Hij hekelde ook de de houding van de BAM in dit dossier. Toen stRaten-Generaal op een persconferentie, met een auditeur erbij, duidelijk maakte dat hun alternatief helemaal niet zo duur is als BAM beweert,
reageerde de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel 's anderendaags met een persmededeling dat dit fout was. Zij gaven daarbij geen cijfermatig bewijs. stRaten-Generaal vroeg dat bewijs en kreeg dit niet.
De enige reactie luidde:"Wij hebben gemeend te moeten reageren omdat stRaten -Generaal had gecommuniceerd."

Het Milieu Effecten Rapport dat deel uitmaakt van de bouwaanvraag van de Lange Wapper is, op zijn zachtst uitgedrukt, niet correct. Er staat namelijk in dat alternatieve tracés onmogelijk te realiseren zijn en dat zij daarom
ook niet moeten worden overwogen. GROEN! vecht dit M.E.R. juridisch aan.

Op 11 juni krijgt de Antwerpenaar ( in zaal Horta, zie daarvoor www.Ademloos.be) tekst en uitleg waarom en hoe wij allemaal op eenvoudige wijze kunnen bezwaar indienen tegen de verleende bouwvergunning voor de Lange Wapper.

Peter Mertens, lijsttrekker van PVDA Antwerpen bond de kat de bel aan.
"De Lange Wapper is een ramp voor de volksgezondheid en ge speelt met het leven van 100,000 Antwerpenaren."

Bij welke minister was de huidige grote baas van de B.A.M. vroeger kabinetschef?

Zijn er "goede contacten" tussen politici en de firma's die de opdracht hebben gekregen om het Lange Wappertracé te bouwen?

Waar gaat het in deze allemaal om: om geld, om heel veel geld. De geplande werken in Antwerpen zijn het grootste bouwproject in de geschiedenis van België.
De werken zullen worden uitgevoerd door een bedrijf met deels privé en deels overheidskapitaal. En nu komt de kat op de koord:
De investeerders krijgen een gegarandeerd rendement van 15%. En de kers op de taart: gedurende 35 jaar gegarandeerd geen concurrentie voor een andere Scheldekruising.
Ja u leest dit goed. Maar loop niet meteen naar uw bank om in te tekenen...wij behoren niet tot de gegadigden, beste lezer.

De vragenronde vind je hier.

Wil je in 15 minuten een duidelijk overzicht wat er ons boven het hoofd hangt als alle Antwerpenaren samen het Lange Wapperviaduct op 18 oktober niet wegstemmen bekijk dan deze filmopnames.

Wie interesse heeft om dit beeldmateriaal te gebruiken voor informatieve doeleinden in actiecomités kan mij bereiken op contact@paulsmets.be
Ik ben een ingeweken Antwerpenaar die hier is komen wonen omdat ik Antwerpen de mooiste stad van België vond. Errare humanum est.

terug naar   hoofdmenu