deel 1: presentatie door dr. Marc Goethals - OLV ziekenhuis Aalst

deel 2 : presentatie door prof.dr. Benoit Nemery - KULeuven

deel 3 : eerste vragenronde

deel 4 : presentatie door Manu Claeys - stRaten generaal

deel 5 : presentatie door Peter Verhaeghe - stRaten generaal

deel 6 : panelgesprek en tweede vragenronde  

               en slotwoord door Wim Van Hees - Ademloos     

terug naar   hoofdmenu